Möhkəm və mütəşabeh

Rate this item
(1 Vote)
                                                                                               Möhkəm və mütəşabeh «Möhkəm» sözünün lüğətdə kökü «həkəmə»dir, mənası qadağan etmək və ya qadağan olunmuş deməkdir. Rağib İsfahani deyir: “Həkəmə sözünün kökü islah mənasındadır və müəyyən işlərin qarşısını almaq deməkdir. “Möhkəm” isə həm ləfzi və həm də mənəvi cəhətdən izahında heç bir şübhə, tərəddüd olmayan sözə deyilir”. Qurani-Kərimin möhkəm ayələrindən birini misal çəkək:…
[...]

Read more 0

Ecaz və möcüzə

Rate this item
(0 votes)
                                                                                                                                                                                                    Ecaz və…
[...]

Read more 0

"Nəsx" nədir?

Rate this item
(0 votes)
                                                                                              Nəsx-in mənası Nəsxin lüğəvi mənası Nəsx – Nəsxin lüğəvi mənası yazılı mətnin üzərindən köçürmək, olduğu kimi yazmaqdır. “İntisax” və “intinsax” kəlmələri də məhz bu kökdən götürülmüşdür. Nəsx lüğətdə “dəyişmək”, “nəql etmək” mənalarında da işlənmişdir. Beləki el arasında işlənən atalar sözündə deyilir: “Tənəsəxəl məvarisu vədduhuru”. Yəni, zaman və var-dövlət dəyişilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı biz…
[...]

Read more 0

"MƏSCİD" - مسجد SÖZÜNÜN MƏNASI

Rate this item
(1 Vote)
  "MƏSCİD" -  مسجد SÖZÜNÜN MƏNASI               «Məscid» sözü - ərəb qramatikasında «ismi-məkan» sayılır və kökü, «əyilmək»‚ «acizliyi bildirmək», «baş əymək» mənalarını bildirən «səcədə» sözüdür. İbn Faris deyir: «Sin»‚ «cim» və «dal» hərflərindən (samitlərindən) ibarət «səcədə» sözü‚ əyilmək və təvazökarlıq aşılayan ümumi bir mənanı ifadə edir. Belə ki‚ «səcədə» (səcdə etdi) deyildikdə‚ kiminsə təvazökarlıq etdiyi və ya baş əydiyi anlaşılır.» Digər ərəb dilçiləri də‚ buna oxşar mənaları qeyd etmişlər. Deməli‚ ərəb dilində «sücud» (səcdə etmək) sözü kiminsə qarşısında «baş əymək»‚ «kiçilmək» mənasındadır. Məscid də əyilmək‚ baş əymək və təzim etmək üçün bir məkandır.    …
[...]

Read more 0

Terminlər

Rate this item
(2 votes)
  Terminlər «Fasiq»  sözünün mənası   Fisq –  lüğətdə mənası «çıxmaq, xaric olmaq» deməkdir. «Fəsəqə» yəni, «xaric oldu». «Fasiq» «düz yoldan çıxan adama» deyilir. «Fasiq» sözü əsasən,İslam terminində istifadə olunur, fiqhi termində isə «adil» kəlməsinin müqabilində işlənir.  Adil – lüğətdə mənası «məhkəmə», «ədalət hökmü», «Allahın ədaləti», «fəlsəfə ədaləti» kimi işlənməklə yanaşı,«fiqhi ədalətə» də şamil olur. Adil o adama deyilir ki, Allahın haram etdiyi böyük günahlardan çəkinsin (müctəhidlərin şərtində və imam camaatın şərtində deyildiyi kimi), kiçik günahlara isə israr etməsin. Məsələn, ildə, on ildə bundan bir dəfə kiçik günah görünsün. Belə şəxsə «adil» deyilir. Əksi isə «fasiq»dir. Yəni, böyük günahı açıq-aşkarda edən…
[...]

Read more 0

Zikrin mənaları

Rate this item
(1 Vote)
Zikrin mənaları Zikr - "diqqət", "yada salma", "xatırlama" mənasındadır. Allaha diqqət etməyin təzahürləri: 1. Allahın ayələrinə, nişanə və məxluqatına diqqət - mərifətin çiçəklənməsinin amilidir. 2. Allahın sonsuz elminə diqqət - təqva, həya, səbr və çətinliklərin asan olmasının amilidir. 3. Allahın sonsuz qüdrətinə diqqət - insanın Allaha təvəkkül edib güvənməsinin amilidir. 4. Allahın lütfünə diqqət - Allaha məhəbbət, eşqin yaranması və möhkəmlənməsinin əsasıdır. 5. Nemətlərə, bəlaların dəf olunmasına, qeybi yardımlara diqqət - şükür ruhunun çiçəklənməsinə səbəb olur. 6. Allahın ədalətinə diqqət - müraqibət, xof və qorxunun yaranmasının əsasıdır. 7. Qiyamətə, ilahi ədalət məhkəməsinə, Allahın mükafat və cəzalarına diqqət - kamalımız üçün…
[...]

Read more 0

Dostların veb səhifələri

14846379
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
2655
4339
20547
14677439
127098
124007
14846379

sizin IP ünvanınız: 100.26.176.111
2024-07-25 13:11

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!