Cəmkəran məscidinin tarixi

Rate this item
(0 votes)
                                                                                                      CƏMKƏRAN MƏSCİDİ  İlk olaraq, bu mübarək insana - Allahın Höccətinə (ə.f.) xatir cəmi insanlığa Allahın Rəhmətini diləyirəm! Bildiyimiz kimi, biz müsəlmanların 12-ci imamı Həzrət Mehdi (ə.f.) günümüzə qədər davam etməkdə olan böyük qeyb dövrünü yaşamaqdadır. Buna baxmayaraq o Həzrət (ə.f.) Allahın izni ilə lazımi vasitələrlə Peyğəmbər (s) ümmətiylə rabitə…
[...]

Read more 0

"Məşhəd" İmam Rzanın (ə) müqəddəs hərəmi

Rate this item
(1 Vote)
                                                                               "Məşhəd"  İmam Rzanın (ə) müqəddəs hərəmi Müqəddəs məkanlardan sayılan Məşhəd şəhəri əhli-şiənin səkkizinci imamı həzrət imam Əli İbni Musa (ə) Rzanın mübarək məzarının yerləşdiyi yerdir. Əli İbni Musa Rza (ə) 11-Zilqədə 148-Qəməri ilində (Miladi tarixi ilə 765) Mədinədə anadan olmuşdur. 55 yaşında İrana dəvət olunmuş və Abbasi xəlifəsi Məmunun əli ilə qətlə yetirilmişdir. İmam Rzanın (ə) tarixi ilə bağlı bəzi ixtilaflar…
[...]

Read more 0

Bəqi qəbirstanlığının tarixi

Rate this item
(1 Vote)
  Bəqi qəbirstanlığının tarixi Bəqi və ya “Bəqi əl-fərqəd”, yaxud “Cənnət əl-Bəqi”nin tarixi İslamdan öncəki dövrlərə qayıdır. Lakin tarix kitablarında onun tarixi aydın göstərilməyib. Müsəlmanlar Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Bəqi müsəlmanların yeganə qəbiristanlığına çevrildi. Mədinə əhalisi müsəlmanların oraya gəlişindən öncə öz ölülərini iki qəbiristanda, “Bəni-Həram” və “Bəni-Salim” qəbiristanlarında, bəzən də öz mənzil və evlərində dəfn edirdilər. Həqiqətdə, Bəqi ilk qəbiristandır ki, Peyğəmbərin (s) göstərişilə ilk müsəlmanlar tərəfindən düzəldildi. Bəqidə dəfn olmuş imamların hərəmində hicri tarixilə 495 - ci il, yəni 5-ci əsrin sonlarında (miladi 1102-1103) günbəz və ziyarətgah tikildi. Məşhur səyyah İbn Cübeyr 7-ci əsrdə Hicaza səfər etmiş və Bəqini…
[...]

Read more 0

ŞAH ƏBDÜLƏZİM HƏSƏNİ

Rate this item
(1 Vote)
  ŞAH ƏBDÜLƏZİM HƏSƏNİ   Əbdüləzim Həsəni (عبد العظيم الحسني) adı ilə məşhur olan amma fars dilində “Seyyidul Kərim” və Şah Əbdüləzim deyə xitab olunan Ədüləzim ibn Əbdullah ibin Əli ibn Həsən ibn Zeyd ibn Həsən ibn Əli ibn Əbu Talibin (ə.) kunyəsi “Əbul Qasim” və “Əbul Fətih”dir. Şah Əbdüləzim İmam Həsənin (ə) soyundan gələn Həsəni seyidlərindən olan məşhur və alimlərdəndir. Nəsli dörd vasitə ilə imam Həsənə (ə) çatan hədis ravilərindən biridir. Özü ikinci və üçüncü əsrdə yaşamışdır. Təqvalı, əmanətdar olması ilə məşhur olmuş, söz vədinə sadiq, dini mövzularda alim, Usuliddinə bağlı və çox sayda hədisə vaqif olan bir şəxsiyyətdir.…
[...]

Read more 0

Nardaran ziyarətgahı

Rate this item
(1 Vote)
  Nardaran ziyarətgahı   Nardaran məscidi Şirvanşahlar saray kompleksi binalarının səviyyəsində duran yüksək keyfiyyətdə tikilmişdir. Nardaran məscidinin quruluşunda orijinal cəhətlər də vardır. Məscidin əsas düzbucaqlı hissəsinə bitişik tikilmiş yeni bir hissə dəhliz vəzifəsini görür. Məscidə gələnlər burada ayaqqabılarını çıxartdıqdan sonra ibadət salonuna daxil olurlar. Nardaran camaatının verdiyi məlumata görə bu ziyarətgahın tarixi miladın səkkizinci ilinə təsadüf edir. Bu ziyarətgah Nardaran kəndinin şimalında yerləşir. Bu müqəddəs məkanda İmam Rzanın ögey bacısı Rəhimə xanımın məzarı yerləşir. Bu möhtərəm xanım da Harun Ər-rəşidin və Məmunun höküməti zamanında Azərbaycana pənah aparan kəslərdən idi. Kənd sakini Hacı Ədalət Əlizadənin sözlərinə əsasən o xanım bu kəndin yerli…
[...]

Read more 0

Zeynəbi-Kubranın müqəddəs hərəmi

Rate this item
(1 Vote)
  Zeynəbi-Kubranın müqəddəs hərəmi (Seyidə Zeynəb məscidi)   Həzrət Zeynəb Əli ibn Əbutalib (ə) və Fatimeyi-Zəhranın üçüncü övladıdır. Xanımın müqəddəs hərəmi Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə (Şam şəhərində)yerləşir. Bu məkan əhli-şiənin mühüm ziyarətgahlarından və Suriyanın böyük məscidlərindən biri hesab olunur. Zeynəbin qəbrinin yerləşdiyi mahal keçmişdə «Raviyyə» və hal-hazırda isə «Zeynəbiyyə» adı ilə məşhurdur. İndi bu qəsəbə artıq şəhərə birləşmiş və Dəməşqin şərqinin yeddi kilometrliyində, təyyarə meydanının yaxınlığındadır. Bu yerdə qəbrin günbəzi uzaqdan görünür. Günbəz qızıldan tikilmişdir və onun şərq və qərb hissəsində iki hündür minarə qərar tutur. Mütəhhər hərəmin uca və gözəl minarələri incə naxışlarla işlənmişdir.İstifadə olunmuş gozəl sənət əsərləri müasir dövrdə…
[...]

Read more 0

Müsəlmanların müqəddəs məkanı – Əqsa məscidi

Rate this item
(1 Vote)
  Qurani-kərimin nəzərində məscidin əhəmiyyəti Quranda məscidin əhəmiyyəti barədə bir neçə mətləblərə işarə olunur. Şübhəsiz ki, insanın xəlq olunması bihudə deyil və Qurani-kərim insan xilqətinin hədəfini onun mənəvi təkamülündə bilmişdir. Bu təkamülə çatmağın yolu isə «Bəndəlik» dir. Necə ki, Allah-taala Öz müqəddəs kitabında buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!  (Zariyat surəsi, ayə 56)    Digər tərəfdən də Mütəal Allah Quranda məscidi ibadət üçün mərkəz buyurur.   قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ De: «Rəbbimədalətiəmretdi. Hərsəcdədə (namazvaxtı) üzünüzü…
[...]

Read more 0

Kufə məscidi

Rate this item
(1 Vote)
  Kufə məscidi Kufə məscidi Məscidul-həram, Məscidun-Nəbi və Məscidul-Əqsadan sonra İslam dünyasının ən müqəddəs dördüncü məscididir. İmam Əlinin (ə) xilafəti dövründə və o Həzrətin (ə) Kufəni xilafət mərkəzi təyin etdiyi zaman İslam xilafətinin ən mühüm qərargahı olmuşdur. Bu məsciddə bir sıra peyğəmbərlərin və imamların (ə) məqamları mövcuddur. Kufə məscidi Nəcəfin 12 kilometrliyində Kufə şəhərinin ortasında yerləşir. Səd ibn Vəqqasın zamanında Əbul-Həyyac Əsədi tərəfindən planının çəkilməsindən əvvəl də bu məscid mövcud olmuşdur və Məscidul-həramdan başqa heç bir məscid Kufə məscidi qədər qədim deyildir. Əhli-beyt (ə) rəvayətlərinə görə məscidin həqiqi təsisçisi və sahəsini ilkin təyin edən şəxs Adəm (ə) olmuşdur. Bu məscid…
[...]

Read more 0

Bibi-heybət məscidi

Rate this item
(1 Vote)
  Bibi-heybət məscidi   Tarix boyu imamzadələr müsəlmanlar və xüsusilə Əhli-beyt (ə) sevərləri tərəfindən hər zaman ehtiram və məhəbbətlə qarşılanmış, dünyanın bütün nöqtələrindən şövqlə bu müqəddəs məkanları ziyarətə tələsmişlər. Tarixdən məlum olduğu kimi imam övladları öz zəmanəsinin hakimləri tərəfindən sıxıntıya məruz qalmış və güclü nəzarət altında yaşadıqlarına görə öz canlarının salamatlığı və Peyğəmbər (s) nəslinin hifz olunması üçün uzaq diyarlara hicrət etməyə məcbur olublar. Bu mühacirlərdən Azərbaycana pənah gətirmiş İmam Kazımın (ə) iki əziz qızı Rəhimə və Həkimə xanım olmuşlar. Onlar Xəzər dənizinin qərb sahillərində, Bakı şəhərinin şimal-şərqində yaşamış və Abbasi hökümətinin cəsusları tərəfindən şəhadətə çatdırılmışlar. Bu gün də bu…
[...]

Read more 0

Kərbəlanın coğrafiyası və tarixi

Rate this item
(1 Vote)
Kərbəlanın coğrafiyası və tarixi   Kərbəla torpağı Kəldanilərin mülklərindən biri olmuş, onlardan sonra Sasanilərin hakimiyyəti altına keçmişdir. Hicrətin altıncı ilində Əli (ə) Siffeyn müharibəsinə gedərkən bir az Kərbəla torpağı götürüb iylədi və dedi: “Xoş olsun bu torpagın halına ki, bəziləri bu torpaqdan sorğu-sualsız behiştə gedəcəklər!” Kərbəla torpağı hələ qədim zamanlardan, hətta İsadan (ə) da qabaq yaşayış məskəni olmuşdur. Kərbəla kəndlər və abad məntəqələrin mərkəzində yerləşmiş, həmin məntəqədə Nəvaris, Qaziriyyə, Neynəva adında, həmçinin Şam şəhəri ilə Fərat çayı arasında bir neçə kənd olmuşdur. Kərbəla torpağının bir sıra başqa adları da olmuşdur: Şatil-Fərat, Niyrə, Qudsiyyə, Ərzullahil-muxtar (Allahın seçdiyi yer), Hir  Tif.  …
[...]

Read more 0

Peyğəmbər məscidi

Rate this item
(1 Vote)
  Peyğəmbər məscidi   إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ    “Həqiqətən, Allahın Rəsulu (s) yanında səslərini aşağı salanların qəlblərini Allah təqva üçün sınamışdır. Onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır” (“Hucurat” surəsi, ayə 3). Mədinədə yerləşən Peyğəmbər (s) məscidi Kəbə evindən sonra İslam aləmində müsəlmanların üz tutub ziyarət etdiyi ikinci ən müqəddəs məkandır. Peyğəmbərin (s) şərif qəbrinin burada olması onun müqəddəsliyini daha da artırır. Yəsrib şəhəri Peyğəmbərin (s) hicrətindən sonra “Mədinətul-nəbi” yəni “Peyğəmbərin şəhəri” adlandırılmışdır. Sonralar qısa olaraq Mədinə adı ilə məşhurlaşdışdır. Həzrət Rəsul (s) Məkkədən xaric…
[...]

Read more 0

Kəbə tövhid əhli üçün tikilən ilk evdir

Rate this item
(2 votes)
Kəbə tövhid əhli üçün tikilən ilk evdir إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ "Şübhəsiz, insanlar(ın ibadəti) üçün (təməli) qoyulmuş ilk ev, həmin Bəkkədəkilər (Məkkə şəhərindəkidir) ki, (o,) xeyir və bərəkət dolu və aləmdəkilər üçün hidayət vasitəsidir" ("Ali İmran" surəsi, ayə 96). Əhli-beyt imamlarından (ə) gələn rəvayətlərdə deyilir ki, bu ev Adəmin (ə) vasitəsilə tikilmişdir. Sonra Nuhun (ə) tufanı nəticəsində dağılmış və İbrahim (ə) Allahın göstərişi ilə onu yenidən bərpa etmişdir. Belə ki, İbrahim (ə) Allahın fərmanı ilə həyat yoldaşı Hacəri və oğlu İsmayılı Məkkəyə tərəf aparıb Allahın evinin yerləşdiyi yerdə qoyur. Elə bir yerdə ki, nə suyu…
[...]

Read more 0

Dostların veb səhifələri

14694091
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
2450
3660
6110
14543892
98817
142479
14694091

sizin IP ünvanınız: 3.236.142.143
2024-06-24 15:34

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!