Dahi Nizami. Müdrik sözlər xəzinəsi

Rate this item
(1 Vote)
                                                                                                       Müdrik sözlər xəzinəsi 1-  İnsanın zəkası və təbiəti inkişaf qanunauyğunluqları, həyatın sirli mənalarına daha yaxşı yol açılması. 2- İnsanın bacarmadığı şey yoxdur. 3- Adam yüksələndə əhdini pozmaz. 4- Kimsə tək başına dünyanı udmaz,    Yalnız bir insanın şahlığı tutmaz. 5- İnsanla olan mərddir, kişidir,     Kimsəni sevmək namərd…
[...]

Read more 0

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) aləm aşiq iffətinə Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səcdə düşür izzətinə

Rate this item
(1 Vote)
    Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) aləm aşiq iffətinə Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səcdə düşür izzətinə   Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səbri qoyub heyrətdə Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) ad alıbdı qeyrətdə   Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Kərbübəla etdi bina O, bina indi olub aşiq üçün eşqə mina.   Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Fatimənin(s.ə.) maralıdır Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) anası tək yaralıdır   Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Hüseynə qəm həmdəmidir Qolları tənnən aralı Əbəlfəzin (ə) məlhəmidir.   Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Kufədə fəryad elədi Əli (ə) tək nalə çəkib, küffarı bərbad elədi.…
[...]

Read more 0

Xuda məni, xəlq edib, var edəndə sevindim. Bu dünyaya gələndə, bir gedəndə sevindim.

Rate this item
(1 Vote)
Xuda məni , xəlq edib, var edəndə sevindim. Bu dünyaya gələndə, bir gedəndə sevindim   Ömür yolu çox çətin, tikan dolu, daş dolu Hərə bir cür, ömr edir,addımlayır bu yolu Təkdi daim həyatda, insan olsa sağ-solu Görüb cəfa cahanda, tərk edəndə sevindim Xuda məni , xəlq edib, var edəndə sevindim. Bu dünyaya gələndə, bir gedəndə sevindim   Gah üzülür görürsən, gahi dəki şad olur Gah əziz insanlara, gahi dəki yad olur Düşüb-çıxır həyatda, bərk-boşa, ustad olur Həyat bir imtahandır, mən verəndə sevindim Xuda məni , xəlq edib, var edəndə sevindim. Bu dünyaya gələndə, bir gedəndə sevindim   İnsan eşqi tapmağa,…
[...]

Read more 0

Aşiq odu

Rate this item
(1 Vote)
Aşiq odu Aşiq odu, eşqin təməlindən mayalansın Aşiq odu, Məşuqi deyən tək yaralansın. Aşiq odu, hicrin oduna şövq ilə yansın Aşiq odu, bu cəngidə mərdanə dayansın. --- Aşiq odu, oxlar əkə gül sinədə yan-yan Aşiq odu, minadə qala peykəri üryan. Aşiq odu, sər nizədə eşqin edə elan, Aşiq odu ki, kəlmeyi-eşqi qoya heyran. ---- Aşiq odu, minada tapa vəslinə imkan, Aşiq odu ki, başı ola nizədə peykan. Aşiq odu, tənsiz başı zikr eyləyə Quran, Aşiq odu, eşqi ola aşiqlərə mizan. --- Aşiq odu, səhravu-biyabanı dolansın, Aşiq odu, ruhu bədənindən aralansın. Aşiq odu, Haqqa görə başı paralansın, Aşiq odu ki, xeyməsi…
[...]

Read more 0

Bilməz

Rate this item
(1 Vote)
  Bilməz   Eşqin dolanıb, qurdu bu qəlbimdə bir aləm, Aləmlər içində ona bir tay ola bilməz. Versə mənə gər təxti Süleymanını dünya, Qəlbim nəzərin qəlbinə heç vaxt sala bilməz.   Gəl paralanan sinəmizin odunu söndür, İllərdi susub yatmış o vicdanları dindir. Nurun itirsən gözlər üçün şamını yandır, Heç kim bu yanan qəlbimizə yar ola bilməz.   Yorğun cümələr bitdi-tükəndi ağa sənsiz, Mehmanımız ol, qapımıza bir cümə səssiz. Ətrini ala şiələrin ey gülü - nərgiz, Ətrinlə gülüstanda sənə tay ola bilməz.   Yollar uzanır çatmayır əllər sənə sarı, Hicrin vüsalın yandır ürəkdə gecə yarı. Ey sahibi – eşq gəl yuxuma…
[...]

Read more 0

Ramazan ayı

Rate this item
(1 Vote)
  Ramazan ayı   Öz adını bəxş etdi uca Yaradan Günahların əfv etdi fərq qoymadan Bu səbəbdən oldu adı Ramazan Rəhməti ilə gəldi günah yandıran   Səmavi kitablar bu ayda gəlmiş Allahın sözlərin hər kəsə demiş Ən ali kitabı olan Quranı Qədr gecəsində O nazil etmiş   Hər kəsin dünyada vardır nicatı Sonsuz bəxş edən qoymuş siratı Kamil dinimizin kamil kitabı Ən kamil insana vermiş Quranı   Ramazan ayının neməti oldu Cənnət cavanlarının ağası oldu Mübarək Həsəni Müctəba oldu Nura nur qatıldı nə gözəl oldu   Məxluqun şöhrəti, şərəfi Əli Kəbədə dünyaya gələn tək vəli Kainat gövhəri, imamət sərvəri Bu…
[...]

Read more 0

Olmaz idi

Rate this item
(1 Vote)
  Qəzəl   Ey olub bürhani-ülüvvi-şan sənə! Yerə enmiş göydən istiqbal edib Fürqan sənə.   Hiyni-dəvayi-məhəbbət ilzaminə, Cahil ikən el, kəmali-elm bəs bürhan sənə.   Kilki hökmün çəkdi hərfi-sairi ədyana xətt, Hökm isbat etdi nəfyi-sairi-ədyan sənə.   Baqiyi-möciz nəhacət əmri-həqq isbatinə, Aləm içə möcizi-baqi yetər Quran sənə.   Vəsf Cibrili-əmin etmiş qəbuli-xidmətin, Sirri-həqq kəşfinə onunla edib fərman sənə.   Sənsən ol xatim ki, rəf etmiş tamami-hakimi, Xatəmi-hökmi risalət tapşırıb dövran sənə.   Ol qədər zövqi-şəfaət cövhəri-zatında var, Kim gəlir ərzi-xəta mənidə ehsan sənə.   Mahi-novdur, yoxsa sən etdikdə seyri asiman, Qaldırıb barmaq gətirmiş asiman iman sənə.   Ya Nəbi, Füzulidən…
[...]

Read more 0

Olsun ibarət və əyan cəmi müsəlmana Hüseyn

Rate this item
(1 Vote)
  Olsun ibarət və əyan cəmi müsəlmana Hüseyn   Olsun ibarət və əyan cəmi müsəlmana Hüseyn, Çəkilmisən nə müsibətli imtəhana Hüseyn. *** Bir gecə gəldi səda Hüseynə Cananından, Dedi: varmı xəbərin? Bir neçə qurbanından, O da Cananı üçün keçdi şirin canından, Şövqlə verdi şirin canını Canana Hüseyn. *** Belə çatdırdı İmam aləmə həqqin səsini, Eşidib körpə Əliəsğərinin naləsini, Qundağı al-qan içində görərək körpəsini, Verdi dəfn eyləməyə Zeynəbi nalana Hüseyn. *** Xeyməyə su gətirə bilmədi qəlbi sıxılıb, Qolları oldu qələm, məşkidəki su dağılıb, Çox xəcalətlidi Abbas həmi atdan yıxılıb, Ver təsəlli gedib o qəlbi nigaranə Hüseyn. *** Bizə vacibdi ki, bu…
[...]

Read more 0

Səbr eylə könül, Sahibi dövran gələcəkdir

Rate this item
(1 Vote)
  Səbr eylə könül, Sahibi dövran gələcəkdir   Dünyada kədər-qəmdən əsər qalmayacaqdır, Bir də heç ürək niskil ilə dolmayacaqdır, Açmış təzə güllər saralıb, solmayacaqdır, Axır ki, dönüb bağına bağban gələcəkdir.   Bu zülmətə nuruyla gəlib son qoyacaqdır, Həqqi bəzəyib, batili üryan qoyacaqdır, Küffarı zuhuruyla O, heyran qoyacaqdır, Həq dini edib aləmə elan gələcəkdir.   Zülmün yapışıb həlqinə canın alacaqdır Şükr eyliyib öz Rəbbinə, təzim qılacaqdır Abbasın o yenmiş ələmin qaldıracaqdır Dar eyliyəcək düşmənə meydan gələcəkdir   Aşiqlərə söylün ki, dəxi ağlamasınlar, Yəqub kimi qəmdən sinəni dağlamasınlar. Göndərmiş O, pirahəni göz bağlamasınlar, Olsunlar ayıq Yusifi Kənan gələcəkdir.   Çərxi-fələyin çərxi fələknən…
[...]

Read more 0

Seyyid Nurəddin Dərafərin

Rate this item
(1 Vote)
Seyyid Nurəddin Dərafərin Seyyid Nurəddin Mir Kərim oğlu Dərafərin 1964-cü il mayın 28-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Dini təhsillidir. İslamın inkişafı yolunda öz şeirləri və ədəbiyyatı ilə xidmət edir. Əsasən dini mövzulara müraciət edən şairin yaradıcılığında - qəzəllər, sərbəst şeirlər, satira, mədhnamələr və mərsiyələr xüsusi yer tutur. Şeirlərinin əksəriyyəti İslam dinini, Quranı, Peyğəmbəri (s) və Əhli-beyti (ə) tərənnüm edir. Hələ uşaq ikən atası Hacı Mir Kərimin təlim etdiyi  mərsiyələr şairdə ədəbiyyata, sözə böyük maraq yaratmışdır.  Quran oxunanda Qəlb cuşə gəlir, sotilə Quran oxunanda. Qüdrət verər Allah dilə, Quran oxunanda. Bir lütfi-Xudadır bizə hər ayeyi-Furqan, Düşməz işimiz müşkülə, Quran oxunanda. Olmaz…
[...]

Read more 0

Dostların veb səhifələri

14694131
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
2490
3660
6150
14543892
98857
142479
14694131

sizin IP ünvanınız: 3.236.142.143
2024-06-24 15:49

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!